Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, biociden en aerosolen

U bent hier:

Wetgeving

 

Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste wetten* die te maken hebben met onze sectoren

 


Europese Unie

Verordening CE 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake van detergenten: 
Website - document

Verordening CE 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake cosmetische producten:
website - document

Richtlijn 2001/95/CE inzake algemene productveiligheid: document

Richtlijn 2005/29/CE inzake handelspraktijken: document

Nieuwe Europese wetgeving over chemische stoffen - REACH : website

Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS : website

 

België

Koninklijk besluit betreffende het verbod van fosfaten : document

Wet betreffende de veiligheid en de gezondheid van de consumenten : document

Koninklijk besluit betreffende het testen van cosmetische producten : document

 

Samenhangende wetgevingen

Koninklijk besluit betreffende de reglementering van tatoeages en piercings : document

 

Links

Website van het Belgisch Staatsblad

Website van de Europese Unie

Het recht van de Europese Unie : Eur Lex

 

* Deze pagina bevat niet de complete geüpdatete Belgische wetgeving.